Bác Lương (Hà Đông – Hà Nội) bị hen 40 năm nay dùng sản phẩm Siro Ho Hen PQA và sản phẩm Siro Kiện Tỳ Ích Trí PQA đã khỏi bệnh

Hotline tư vấn :      Dược sỹ Lan: 0934.378.226 – Dược Sĩ Huế: 0965.132.669